Brancher

Skab sammenhæng mellem
HR-, løn- og IT-afdelingen

ID Connect har skabt en tværgående service, der hjælper kommuner og virksomheder med at skabe sammenhæng mellem HR-, løn- og IT-afdelingen – og ultimativt med forretningen.

ID Connect har skabt en tværgående service, der hjælper kommuner og virksomheder med at skabe sammenhæng mellem HR-, løn- og IT-afdelingen – og ultimativt med forretningen.

De processer, der typisk skal understøttes er:

  • Ansættelse af medarbejdere (HR- eller lønafdelingen)
  • Tildeling af adgang til IT-systemer (IT-afdelingen)
  • Godkendelse og tilsyn af adgang til systemer

Med ID Connect’s løsning er det muligt, at alle afdelinger kan samarbejde omkring processen. Det sikrer, at alle har overblik og dermed tryghed for, at compliance efterleves på det ønskede niveau.

Løsningen understøtter den digitalisering, der lige nu foregår i kommunerne, og er udviklet på baggrund af de behov, der er i kommunerne, som typisk har tusindvis af brugere og hundredvis af systemer. Processerne skal være ens, simplificerede og brugervenlige for at sikre selvbetjening og et perfekt samspil mellem de forskellige afdelinger.

Sådan knækkede Nyborg Kommune koden til adgangsstyring 

 

Med et Identity and Access Management-system fra ID Connect har Nyborg Kommune fået overblik over kommunens brugeradministration i forhold til nuværende og kommende KOMBIT systemer, ligesom alle rammer i den nye SKI 02.19 SaaS/Cloud-aftale er tænkt ind i løsningen.

En erfaringsbaseret løsning

Med mange års erfaring inden for digitalisering og brugerstyring, er vores løsning udviklet agilt på baggrund af kundeinput, og ID Connect tilbyder en service på tværs af brancher – naturligvis i tæt samarbejde med de partnere eller konsulenter, der allerede hjælper med en eksisterende Microsoft-arkitektur. 

Løsningen udmærker sig ved at komplimentere de løsninger, der allerede er i brug. Forudsætningen for en effektiv, målrettet og klart defineret succesoplevelse er dermed opnåelig inden for 4 uger.

Hvad kan vi hjælpe dig
med?

Sikkerhed

IT-sikkerhed handler helt basalt om at sikre, at ens medarbejdere har opdateret udstyr, at der anvendes firewall og tages backup mv. ID Connect går skridtet videre, når det gælder styring af roller og adgangsrettigheder.

Brugerstyring

Brugerstyring er meget mere end blot styring af brugernes adgang til systemer og informationer i her-og-nu. Det handler i høj grad om at understøtte processen fra det øjeblik, en ny medarbejder bliver ansat.

Compliance

Krav til god adgangsstyring er i dag en del af hverdagen. Kravene kan være svære at efterleve uden et centraliseret og opdateret overblik over, hvem der har adgang til ens IT-systemer og de informationer, organisationen er afhængig af.

Mere sikkerhed. Mindre besvær!

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle løsning til alle, der ønsker en sikker og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring, som de selv kan administrere og vedligeholde. Med ID Connect kan du både beskytte medarbejdernes digitale identitet og samtidig skabe en sikker forbindelse mellem dine medarbejdere og de digitale tjenester, de bruger i dagligdagen.

Ny case: Samarbejdet med Middelfart Kommune

ID Connects løsning til brugerstyring har været i brug i Middelfart Kommune gennem godt to år. Nu følger vi op og sætter bl.a. fokus på gevinster og erfaringer omkring brugerstyring i Middelfart Kommune.