Compliance

Sikkerhed og compliance
gå’r hånd-i-hånd

Antallet af services, snitflader og dataintegrationer stiger dag for dag, og et eventuelt datatab skal undersøges og rapporteres inden for 48 timer for at være in compliance i forhold til fx GDPR.

Der er i mange virksomheder og organisationer langt fra IT-afdelingens ønsker og ambitioner om at overholde de stigende compliance-krav til den ledelsesmæssige forståelse og økonomiske opbakning, der skal følge med de stigende krav.

ID Connect bygger på en grundlæggende præmis om at sikre, at de IT-systemer, som allerede findes, gøres tilgængelige for organisationen og i et sprog, som også forstås af forretningen.

  1. Det gør implementering hurtig og effektiv, idet der ikke er løsninger, der skal erstattes, før løsningen fra ID Connect kan skabe værdi for både IT-afdelingen og organisationen.
  2. IT-afdelingen får med ID Connetc’s service mulighed for at facilitere et samarbejde mellem systemejere og procesejere for på den måde at definere og beskrive systemer og adgange på et forståeligt sprog.      

Resultatet af er, at organisationen på ganske kort tid kan skabe et overblik over de mest kritiske systemer og hvem der har adgang til disse. Med konkrete rapporter og et synligt resultat er rejsen på vej mod bedre compliance banet for altid.

Læs mere om sikkerhed og compliance

ID Connect sikrer, at kommuner og virksomheder kan leve op til kravene omkring GDPR. ID Connect’s løsning giver indsigt i, hvem der har adgang til systemer og data, og hvornår adgang er blevet tildelt eller fjernet. Det er også muligt at se, hvilken leder, der har godkendt medarbejderens adgang til de pågældende informationer.

Hvad driver compliance i dag?

Krav til god adgangsstyring er en del af både ISO27001/2 og GDPR. Uanset compliance krav, er det en udfordring at efterleve principperne uden et centraliseret og opdateret overblik over, hvem der har adgang til ens IT-systemer og de informationer, organisation er afhængige af.

Virksomheder og organisationer har forskellige ambitioner, og dermed er det også individuelt, hvad der skal investeres for at opnå den rette balance mellem investeringer i løsninger og passende kontroller med systemer og informationer.

Compliance handler om at begrænse risikoen, og ingen initiativer kan stå alene, men begrænsninger i brugernes adgang og vedvarende kontroller er et kæmpe skridt på vejen. 

ID Connect’s løsning sikrer, at du overholder alle politikker og den til alle tider gældende lovgivning. Med effektive og intuitive processer og arbejdsmetoder opnår du tillige en betydelig forretningsmæssig værdi.

Mere sikkerhed. Mindre besvær!

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle løsning til alle, der ønsker en sikker og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring, som de selv kan administrere og vedligeholde. Med ID Connect kan du både beskytte medarbejdernes digitale identitet og samtidig skabe en sikker forbindelse mellem dine medarbejdere og de digitale tjenester, de bruger i dagligdagen.

Ny case: Samarbejdet med Middelfart Kommune

ID Connects løsning til brugerstyring har været i brug i Middelfart Kommune gennem godt to år. Nu følger vi op og sætter bl.a. fokus på gevinster og erfaringer omkring brugerstyring i Middelfart Kommune.