Sikkerhet og samsvar
går hånd-i-hånd

Antallet tjenester, grensesnitt og integrasjoner øker for hver dag, og et eventuelt datatap må undersøkes og rapporteres innen 48 timer for å være i samsvar.

Det er ofte langt fra dataavdelingens ønsker og ambisjoner å overholde de stigende samsvarskravene, og til forståelse hos ledelsen og økonomisk støtte, som må følge de stigende kravene.

ID Connect bygger på en grunnleggende idé om å sikre at de datasystemene som allerede finnes i organisasjonen skal være tilgjengelig på et språk som er forståelig for virksomheten.

  • Det gjør implementeringen rask og effektiv, ettersom det ikke er løsninger som skal erstattes, før tjenesten fra ID Connect kan skape verdi for både dataavdelingen og organisasjonen.
  • Dataavdelingen får, med tjenesten fra ID Connect, mulighet til å tilrettelegge et samarbeid mellom systemeiere og prosesseiere, for på den måten å definere og beskrive systemer og tilgang på et forståelig språk.

Resultatet blir at organisasjonen på ganske kort tid kan skape en oversikt over de mest kritiske systemene, og hvem som har tilgang til dem.
Med konkrete rapporter og et synlig resultat er reisen mot bedre samsvar banet for alltid.

Les mer om sikkerhet og samsvar

ID Connect sikrer at kommuner kan leve opp til kravene rundt personvernforordningen.
Tjenesten fra ID Connect gir deg innsikt i hvem det er som har tilgang til system og data, og når denne adgangen er gitt eller fjernet.
Det er også mulig å se hvilken leder det er som har godkjent tilgangen medarbeideren har fått til den relevante informasjonen.

Bedre sikkerhet. Færre problemer!

Rollebasert tilgangssystem er den profesjonelle løsningen til alle som ønsker et sikker og effektiv metode til bruker- og tilgangsstyring – som de selv kan administrere og vedlikeholde.
Med ID Connect kan du både beskytte de ansattes digitale identitet og samtidig skape en trygg kobling mellom de ansatte og de digitale tjenestene de bruker daglig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.