Brugerstyring
som alle kan forstå

Brugerstyring er mere end styring af brugernes adgang til systemer. Tiden fra det øjeblik, en medarbejder bliver ansat til der er IT-adgang er mindst lige så vigtig.

Den nye medarbejder møder første dag på jobbet, får adgang til de rigtige systemer og rette informationer, så medarbejderen fremover kan udføre sit arbejde.

For at processerne kan fungere,  er det afgørende, at der er samspil mellem systemet som medarbejderen ansættes i (ofte et lønsystem) og systemet, som medarbejderen får IT-mæssig adgang igennem (ofte et Microsoft Active Directory).

Når ledere og personale ansvarlige skal danne sig et samlet overblik over de systemer og informationer, deres medarbejdere har adgang til, stopper de fleste løsninger. Det er her løsningen fra ID Connect bygger bro og præsenterer et samlet overblik for både systemansvarlige og personaleansvarlige, uden at de nødvendigvis taler samme sprog som IT-afdelingen.

Læs om Nyborg Kommunes samarbejde med ID Connect

En aftale om et nyt Identity & Access Management-system fra ID Connect har sikret Nyborg Kommune bedre overblik over kommunens brugeradministration. Løsningen er udviklet til at håndtere kommunernes krav til adgangsstyring, så compliance i forhold til GDPR-regler sikres. Løsningen giver fuld indsigt i, hvem der har adgang til systemer og data – og hvornår en adgang sidst har været benyttet.

Identity Governance eller sneboldeffekt?

Når en medarbejder skifter afdeling – og dermed har brug for adgang til andre systemer og andre dokumenter – er det i lige så høj grad vigtigt at have styr på processen. Arbejdet i den nye afdeling forudsætter adgang til nye ting, og de gamle adgange skal selvfølgelig fjernes – automatisk . Sneboldeffekten kan i denne sammenhæng medvirke til at antallet af rettigheder stiger i takt med det antal år og det antal afdelinger, en medarbejder har været ansat i.

Identity Governance processer gør snebolden mindre. De personaleansvarlige får overblik over deres medarbejderes adgang til IT-systemer, og de får et beslutningsgrundlag for oprydning, hvilket reducerer muligheden for både misbrug og fejl.

Mere sikkerhed. Mindre besvær!

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle løsning til alle, der ønsker en sikker og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring, som de selv kan administrere og vedligeholde. Med ID Connect kan du både beskytte medarbejdernes digitale identitet og samtidig skabe en sikker forbindelse mellem dine medarbejdere og de digitale tjenester, de bruger i dagligdagen.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.