Identity & Access Management gir deg sjelefred – og oversikt

Løsningen fra ID Connect forenkler og standardiserer bruker- og adgangsstyring for kommuner og offentlige fagsystemer.

Med løsningen Identity Management fra ID Connect får du en løsning som er
skybasert med rask oppstart og forbruksbasert avregning – det gir både et konkurransefortrinn og en 100 % åpen og forutsigbar økonomi.
Du vil kunne oppnå effektivisering og en svært høyere sikkerhet, siden løsningen etablerer en felles plattform som sikrer at alle snakker det samme språket, på tvers av brukere, ledelse, eiere av data og system, og helt inn i IT- og sikkerhetsavdelingen.
Løsningen gjør at det i tillegg blir enklere å sikre at du følger alle kontroller av tilgangssystemet i henhold til ISO27001. Dermed blir overholdelse av personvernforordningen mindre ressurskrevende, og lettere å etterprøve periodisk.

Les mer om sikkerhet og samsvar.

For å støtte digitaliseringen i kommuner og bedrifter, sikrer ID Connect at de kan oppfylle kravene i personvernforordningen.
Løsningen fra ID Connect gir deg innsikt i hvem det er som har tilgang til system og data, og når denne adgangen er gitt eller fjernet.
Det er også mulig å se hvilken leder det er som har godkjent tilgangen medarbeideren har fått til den relevante informasjonen.

Identity Management er lønnsomt

Kommuner og bedrifter som implementerer en Identity Management-løsning har fokus på sikkerhet, og ønsker å heve denne til et helt nytt nivå. Det får de, da løsningen vår håndterer systematikken rundt tildeling av brukere og adgang til kritiske datasystemer på en profesjonell måte. Løsningen sikrer i tillegg at du som kunde vil kunne overholde alle de lover og regler som til enhver tid er gjeldende. Med effektive og intuitive prosesser og arbeidsmetoder vil du oppnå en betydelig forretningsmessig verdi.

Legg merke til innsparingene fra første dag

  • Færre medarbeidere som må gjennomføre manuelle oppgaver i forbindelse med opprettelsen av brukere
  • Ingen ventetid i forbindelse med opprettelsen av brukere
  • Ingen ventetid på bestilling av tilgang

Hva kan vi hjelpe deg med?

Sikkerhet

IT-sikkerhed handler helt basalt om at sikre, at ens medarbejdere har opdateret udstyr, at der anvendes firewall og tages backup mv. ID Connect går skridtet videre, når det gælder styring af roller og adgangsrettigheder.

Brukerstyring

Brukerstyring er mye mer enn den enkle styringen av brukernes tilgang til systemer og informasjon her og nå.
Det handler i stor grad om å støtte de nødvendige prosessene fra det øyeblikket en ny medarbeider blir ansatt.

Samsvar

Kravene til en god adgangsstyring er i dag en del av hverdagen.
Det kan være vanskelig å oppfylle kravene uten en sentralisert og oppdatert oversikt over hvem det er som har tilgang til datasystemene i organisasjonen, og den informasjonen som organisasjonen er avhengig av.

Sikkerhet

Datasikkerhet handler i bunn og grunn om å sikre at alle medarbeidere har oppdatert utstyr, at det er tatt i bruk brannmurer, blir sikkerhetskopiert m.m.
ID Connect tar det et steg lengre når det gjelder styring av roller og tilgangsrettigheter.

Brukerstyring

Brukerstyring er mye mer enn den enkle styringen av brukernes tilgang til systemer og informasjon her og nå.
Det handler i stor grad om å støtte de nødvendige prosessene fra det øyeblikket en ny medarbeider blir ansatt.

Samsvar

Kravene til en god adgangsstyring er i dag en del av hverdagen.
Det kan være vanskelig å oppfylle kravene uten en sentralisert og oppdatert oversikt over hvem det er som har tilgang til datasystemene i organisasjonen, og den informasjonen som organisasjonen er avhengig av.

Bedre sikkerhet.
Færre problemer!

Rollebasert tilgangssystem er den profesjonelle løsningen til alle som ønsker et sikker og effektiv metode til bruker- og tilgangsstyring – som de selv kan administrere og vedlikeholde.
Med ID Connect kan du både beskytte de ansattes digitale identitet og samtidig skape en trygg kobling mellom de ansatte og de digitale tjenestene de bruker daglig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.