Brukerstyring

som alle kan forstå

Brukerstyringer mer enn styring av brukernes tilgang til systemer.
Tiden fra det øyeblikket en medarbeider er ansatt til vedkommende har IT-tilgang, er minst like viktig.

Den nye medarbeideren møter opp første dag på jobben, får til gang til de riktige systemene og rett informasjon, slik at medarbeideren fremover kan utføre arbeidet sitt.

For at prosessene skal fungere, er det avgjørende at det er samspill mellom systemet som medarbeideren ansettes i (ofte et lønnssystem), og systemet som medarbeideren får IT-basert tilgang gjennom (ofte et Microsoft Active Directory).

Når ledere og personalansvarlige skal danne seg en samlet oversikt over de systemene og informasjonene som medarbeiderne deres har tilgang til, stopper de fleste løsningene.
Det er her løsningen fra ID Connect bygger bro, og presenterer en samlet oversikt for både systemansvarlige og personalansvarlige, uten at de nødvendigvis snakker samme språk som dataavdelingen.

Les om Nyborg kommunes samarbeid med ID Connect

En avtale om et nytt system for identitets- og tilgangsstyring fra ID Connect har sikret Nyborg kommune bedre oversikt over kommunens brukeradministrasjon.
Løsningen er utviklet for å kunne håndtere kommunenes krav til tilgangsstyring, slik at alle krav i forhold til GDPR-reglene er sikret.
Løsningen gir full innsikt i hvem det er som har tilgang til systemer og data tilgangen sist har blitt benyttet.

«Identity Governance» eller snøballeffekt?

Når en medarbeider skifter avdeling – og dermed har bruk for tilgang til andre systemer og andre dokumenter – er det i like stor grad viktig å ha styr på prosessen.
Arbeidet i den nye avdelingen forutsetter tilgang til nye ting, og den gamle tilgangen må selvfølgelig fjernes – automatisk.
Snøballeffekten kan i denne sammenhengen bidra til at antallet rettigheter øker i takt med antall år og antall avdelinger som medarbeideren har vært ansatt i.

«Identity Governance»-prosesser gjør snøballen mindre.
De med personalansvar får oversikt over tilgangen til medarbeiderne sine til datasystemer, og de får et beslutningsgrunnlag for opprydning, noe som reduserer mulighetene for både misbruk og feil.

Bedre sikkerhet.
Færre problemer!

Rollebasert tilgangssystem er den profesjonelle løsningen til alle som ønsker et sikker og effektiv metode til bruker- og tilgangsstyring – som de selv kan administrere og vedlikeholde.
Med ID Connect kan du både beskytte de ansattes digitale identitet og samtidig skape en trygg kobling mellom de ansatte og de digitale tjenestene de bruker daglig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.