Oppbygging og sikkerhet

– trinn for trinn

IT-sikkerhet handler blant annet om å sikre at medarbeidere har oppdatert og beskyttet utstyr, men det handler også om roller og tilgangsrettigheter.

ID Connect gjør det mulig å styre alle tilgangsrettigheter. Det opprettes roller og beskrivelser, som forstås av alle, og en medarbeiders tilgang baseres på organisasjonstilknytningen, ansettelse eller på brukerne via funksjons- eller profilroller. Med ID Connects tjeneste får du 2-faktor-pålogging, slik at brukeren må bekrefte påloggingen med ekstra informasjon, for eksempel via en app. Systemaktiviteten logges også, slik at man kan se hvem som har gitt bruker X tilgang til system Y – og når det skjedde. Med kommunens eget Microsoft Active Directory som fundament for brukere, og deres rettigheter, vil ID Connect gi både dataavdelingen og fagfolkene den oversikten de trenger for å bestå sikkerhetstesten i forhold til «Identity Governance».

Les mer om sikkerhet og samsvar.

ID Connect sikrer at kommuner kan leve opp til kravene rundt personvernforordningen.
Tjenesten fra ID Connect gir deg innsikt i hvem det er som har tilgang til system og data, og når denne adgangen er gitt eller fjernet.
Det er også mulig å se hvilken leder det er som har godkjent tilgangen medarbeideren har fått til den relevante informasjonen.

Bedre sikkerhet.
Færre problemer!

Rollebasert tilgangssystem er den profesjonelle løsningen til alle som ønsker et sikker og effektiv metode til bruker- og tilgangsstyring – som de selv kan administrere og vedlikeholde.
Med ID Connect kan du både beskytte de ansattes digitale identitet og samtidig skape en trygg kobling mellom de ansatte og de digitale tjenestene de bruker daglig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.