Utviklingen står aldri stille

i ID Connect

Roadmap hos ID Connect kartlegger de viktigste innsatsene for tjenestene fra oss.
Utviklingen foregår sammen med våre kunder, og kan endre seg ut fra nye krav og behov.

Utvikling av ny funksjonalitet, inkludert spesifikke kundebehov, utvikles ut fra en vurdering om de nye eller forbedrede funksjonene også skal kunne være tilgjengelig for de andre kundene til ID Connect.

Som følge av denne strategien vil alle kunder få følgende fordeler:

  • Løsningen vil alltid være oppdatert (ingen behov for kostbare oppdateringsprosjekter)
  • Offentlige standarder prioriteres inn etter behov og modenhet
  • Gode idéer deles om implementeres på tvers av kundene
  • Nye idéer utvikles og implementeres fortløpende
  • Det er fortsatt plass til unike idéer

2025

Kunstig intelligens

Bruken av kunstig intelligens for å forbedre tildeling

Intelligent sikkerhet ifm. Adgangsstyring og logikk

2025

2024

Selvbetjening og datadeling

Selvbetjeningsportal for sluttbruker

Optimalisering av «Identity Governance»-prosesser

Grensesnitt/datadeling med Microsoft PowerBI

2024

2023

Lønnsintegrering(er)

Fjerner faktura fra underleverandører/konsulenter

Sikrer samsvar mellom opprettelse og avslutning av bruker

2023

2023

Hurtigopprettelse av brukere

Gir dere tilgang 24/7 til å kunne sette vikarer i gang

Sikrer samsvar mellom opprettelse og avslutning av bruker

2023

2023

Selvbetjening for fagpersoner

Støtter en trygg delegering av administrasjon

Sparer tid hos dataavdelingen, og i de forskjellige fagområdene

2023

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.