Vanlige spørsmål

Kan jeg automatisere og dokumentene ansettelsen av nye medarbeidere?

Ved å skape jobbprofiler som inneholder de mest vanlige datasystemene som en avdeling har bruk for, og deretter gi denne rollen til selve avdelingen, vil alle nye medarbeidere har tilgang til disse systemene fra den dagen de starter på jobb.

Jobber ID Connect kun med kommuner?

ID Connect har utviklet løsningen ut fra de konkrete behovene til kommunene i Danmark.
Disse er normalt basert på tusenvis av medarbeidere og hundrevis av systemer.
Det har vært med på å skape en robust og skalerbar plattform som er spesielt godt egnet til en kommune.

Hvordan er det mulig å få etablert en løsning tilpasset oss på bare fire uker?

Løsningen er skybasert som jobber mot ditt eget lokale Microsoft Active Directory.
Derfor er det svært enkelt å opprette en kryptert forbindelse, som gjør at du kan gjenbruke dine egne bruker samt skille ut dine egne datasystemer.

Hvordan hjelper denne løsningen meg med å overholde personvernforordningen?

Løsningen hjelper deg primært med de kapitlene i ISO27001 som omhandler adgangskontroll.
Når tilgangen til datasystemer håndteres av ID Connect, lages det rapporter i sanntid over hvilke brukere som har tilgang til hvilke datasystemer.
Det er i tillegg revisjonsspor som viser når en bruker har fått tilgang, og hvem det er som har gitt brukeren denne tilgangen.

Siden dette er en skyløsning, hvor sikkert er det egentlig å bruke løsningen?

All kommunikasjon mellom tjenestene fra ID Connect og kundens egne løsninger er krypterte, og kan dermed ikke leses av andre.
Løsningen er plassert i EU, i et toppsikkert datasenter med høy sikkerhet.
Det utføres en årlig revisjon av prosessene til ID Connect for at reglene følges i henhold til GDPR.

Hvordan kan jeg sikre at nye medarbeidere får en profesjonell start?

I tillegg til de rollene som tildeles automatisk ut fra avdelingstilhørighet kan ledere eller utnevnte rolle-tildelere også gi de ansatte flere roller i en selvbetjeningsplattform.
Det er i tillegg en full logging av all tildeling av roller.

Har du flere spørsmål?

Fant du ikke det du var på jakt etter?

Bruk skjemaet til å ta kontakt med oss, så svarer vi raskt.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.