Det er enkelt å

bli kunde hos oss.

Som ny kunde hos ID Connect tar vi deg gjennom en kort og effektiv prosess, som sikrer at du raskt kommer i gang og får verdi av tjenesten.

Med identitetsstyring-løsningen fra ID Connect får du en  skybasert  løsning, som gir rask oppstart, rask verdi i organisasjonen, med en fast pris hver måned, får du en både konkurransedyktig og forutsigbar økonomi. Du vil kunne oppnå effektivisering og en svært høyere sikkerhet, siden løsningen etablerer en felles plattform som sikrer at alle snakker et felles språk, på tvers av brukere, ledelse, eiere av data og system. Løsningen gjør at det i tillegg blir enklere å sikre at du følger alle kontroller av tilgangssystemet i henhold til ISO27001. Dermed blir overholdelse av personvernforordningen mindre ressurskrevende, og lettere å etterprøve periodisk.

Vil du lære mer om løsningen fra ID Connect?

Vi vil gjerne høre dine ideer i forhold til et samarbeid rundt brukerstyring og «Single Sign-On».
Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet, og la oss ta en prat om hvordan vi kan utvikle oss sammen.

Vanlige spørsmål

I tillegg til de rollene som tildeles automatisk ut fra avdelingstilhørighet kan ledere eller utnevnte rolle-tildelere også gi de ansatte flere roller i en selvbetjeningsplattform.
Det er i tillegg en full logging av all tildeling av roller.

Ved å skape jobbprofiler som inneholder de mest vanlige datasystemene som en avdeling har bruk for, og deretter gi denne rollen til selve avdelingen, vil alle nye medarbeidere har tilgang til disse systemene fra den dagen de starter på jobb.

Det er mulig å inngå en PoC-avtale, der løsningen kan prøves ut i fire uker.
Avtalen inneholder kriterier for suksess og priser, og går over til produksjon som stenges ned etter perioden, helt uten fakturering.

Hva kan jeg hjelpe deg

med?

Sikkerhet

Datasikkerhet handler i bunn og grunn om å sikre at alle medarbeidere har oppdatert utstyr, at det er tatt i bruk brannmurer, blir sikkerhetskopiert m.m.
ID Connect tar det et steg lengre når det gjelder styring av roller og tilgangsrettigheter.

Brukerstyring

Brukerstyring er mye mer enn den enkle styringen av brukernes tilgang til systemer og informasjon her og nå.
Det handler i stor grad om å støtte de nødvendige prosessene fra det øyeblikket en ny medarbeider blir ansatt.

Samsvar

Kravene til en god adgangsstyring er i dag en del av hverdagen.
Det kan være vanskelig å oppfylle kravene uten en sentralisert og oppdatert oversikt over hvem det er som har tilgang til datasystemene i organisasjonen, og den informasjonen som organisasjonen er avhengig av.

Sikkerhet

Datasikkerhet handler i bunn og grunn om å sikre at alle medarbeidere har oppdatert utstyr, at det er tatt i bruk brannmurer, blir sikkerhetskopiert m.m.
ID Connect tar det et steg lengre når det gjelder styring av roller og tilgangsrettigheter.

Brukerstyring

Brukerstyring er mye mer enn den enkle styringen av brukernes tilgang til systemer og informasjon her og nå.
Det handler i stor grad om å støtte de nødvendige prosessene fra det øyeblikket en ny medarbeider blir ansatt.

Samsvar

Kravene til en god adgangsstyring er i dag en del av hverdagen.
Det kan være vanskelig å oppfylle kravene uten en sentralisert og oppdatert oversikt over hvem det er som har tilgang til datasystemene i organisasjonen, og den informasjonen som organisasjonen er avhengig av.

Bedre sikkerhet.
Færre problemer!

Rollebasert tilgangssystem er den profesjonelle løsningen til alle som ønsker et sikker og effektiv metode til bruker- og tilgangsstyring – som de selv kan administrere og vedlikeholde.
Med ID Connect kan du både beskytte de ansattes digitale identitet og samtidig skape en trygg kobling mellom de ansatte og de digitale tjenestene de bruker daglig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.