Integration til lønsystem letter dokumentation og øger sikkerheden

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til Nyborg Kommunes lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.

Nyborg Kommune stod over for en udfordring, hvor dokumentation og sikkerhed omkring brugeroprettelser og rettigheder i deres it-miljø skulle forbedres.

– Tidligere var det kompliceret at dokumentere de ændringer, vi foretog i vores Active Directory, hvilket gjorde den årlige revision besværlig og tidskrævende. Derudover måtte vi sande, at der var usikkerhed omkring vores oprettelser og nedlæggelser af brugere, hvilket kunne føre til fejl og sikkerhedsrisici, fortæller Thomas Christensen, der er it-driftskonsulent med ansvar for Nyborg Kommunes datacenter og servermiljø.

Ny funktionalitet i ID Connect-løsningen

Nyborg Kommune udvidede deres eksisterende ID Connect-løsning, så den i dag integrerer med deres lønsystem og dermed udgør fundamentet for brugeroprettelser og -rettigheder.

– Denne løsning har gjort det muligt for os at automatisere oprettelser og nedlæggelser af brugere baseret på oplysninger direkte fra lønsystemet. Dermed har vi skåret manuelle handlinger i vores Active Directory væk, hvilket har forbedret både vores dokumentation og sikkerhedsniveau, fortæller Thomas Christensen.

Tidligere blev en bruger oprettet, når den pågældendes leder havde udfyldt og indsendt en digital blanket til it-afdelingen, som herefter kopierede brugeren i kommunens Active Directory.

– Vi måtte erkende, at det skabte usikkerheder omkring diverse data, og risikoen for fejl var mulig. Med den nye arbejdsmodel oprettes en tom bruger, som ikke er behæftet med nogen informationer, i systemet, hvor de hurtigt og enkelt kan tildeles de korrekte roller og adgange, siger Thomas Christensen.

I forhold til NSIS kan Nyborg Kommune nu også bevise, at de brugere, der skal være oprettet, også er oprettet. Og med integrationen til lønsystemet er processen sikker.

Fordele, der kan mærkes

Ifølge Thomas Christensen er de centrale gevinster ved den nye funktionalitet, at dokumentations- og sikkerhedskrav overholdes, men derudover er der fulgt andre fordele med ID Connects løsning.

– Inden længe kan vores afdelingsledere selv initiere og administrere brugeroprettelser direkte – og helt uafhængigt af it-afdelingen – hvilket forenkler processen og frigør tid generelt i organisationen.

– Brugeroplevelsen er også forbedret i Nyborg Kommune. Med den nye funktionalitet er det muligt at have flere ansættelser på én brugerkonto, hvilket gør det mere brugervenligt for de medarbejdere, der har flere funktioner – og dermed roller – i kommunen, forklarer Thomas Christensen.

Dokumentation og sikkerhedsniveau

Den nye lønintegration er en videreudvikling af den ID Connect-løsning, vi implementerede for flere år siden. Ud over at vi kan dokumentere og logge tildeling af brugernes adgang til alle vores fagsystemer, er det nu også muligt at se, hvornår brugerne er oprettet, og at de kommer fra lønsystemet, der fungerer som autoritativ kilde for disse ansættelsesforhold. Det gør det muligt for os at opretholde retvisende dokumentation og et solidt sikkerhedsniveau, forklarer Henrik Dyrhøj, der er it-driftsleder i Nyborg Kommune.

Next step er NSIS-godkendelse af vikaroprettelser

Nyborg Kommune er fortsat i gang med at implementere yderligere funktionalitet og integrationer med ID Connect-løsningen. Den endelige test af straksoprettelse af vikarer til sundheds- og plejepersonale er netop gennemført. Det betyder, at plejepersonalet nu kan få tildelt sikker og entydig adgang til KMD NEXUS. Ydermere kommer op mod 100 nye brugere til at oprette vikarer og tildele adgang uden hjælp fra it-afdelingen. Løsnigen er integreret til FK-adgangsstyring og udnytter dermed den fælleskommunale infrastruktur endnu bedre.

Løsningen gør det muligt for sundhedspersonalet at være mere uafhængige af it-afdelingen – og deres åbningstider – og som en sidegevinst er det ligeledes med til at sikre, at processerne omkring vikaroprettelser nu også kan NSIS-godkendes.

Download casen om Nyborg Kommune her

Mere sikkerhed. Mindre besvær!

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle løsning til alle, der ønsker en sikker og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring, som de selv kan administrere og vedligeholde. Med ID Connect kan du både beskytte medarbejdernes digitale identitet og samtidig skabe en sikker forbindelse mellem dine medarbejdere og de digitale tjenester, de bruger i dagligdagen.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.