På bare fire uger fik Middelfart Kommune en professionel og sikker IDM-løsning

Efter dialog med tre udbydere valgte Middelfart Kommune at samarbejde med ID Connect om en løsning, der skulle sikre kommunens håndtering af brugere og adgangsstyring. Danske ID Connect står bag en løsning, der er udviklet til mellemstore virksomheder og organisationer.

Med en skræddersyet integration til den fælleskommunale rammearkitektur, KOMBIT, og en fortsat fokuseret udvikling på integration til kommende offentlige systemer som Nemlogin-3 og det nye MitID, der lanceres i 2021, stod ID Connect som det stærkeste og mest fordelagtige valg.

Markedsafdækning

På Østfyn var IT-chef i Middelfart Kommune, Lars Bruun Jelle, allerede i gang med en afdækning af markedet inden for Identity Management-løsninger, da han stødte på ID Connect.

Markedet er stort og uoverskueligt med mange internationale leverandører, så vi var meget opmærksomme på, at vi skulle finde en løsning, der passede til danske forhold. Og med ID Connect’s løsning fik vi lige præcis dét, og samtidig var ID Connect yderst agile, så vi kunne se, at vi kunne spare mange konsulenttimer. Generelt var økonomien både fordelagtig og forudsigelig, forklarer Lars Bruun Jelle.

Et godt match

I Middelfart blev det afgørende punkt, ID Connects måde at se Identity Management på; nemlig at give indsigt i kvaliteten af data om organisationen for herefter at udnytte den viden i forhold til adgangsstyring og sikkerhed var en vigtig parameter.

At opnå en høj grad af datakvalitet ved at tage udgangspunkt i, at en medarbejder så at sige ’fødes’ i vores lønsystem, og først derefter får medarbejderen tildelt adgange og rettigheder, giver bare god mening i vores organisation, fortæller Lars Bruun Jelle.

Businesscase godkendt

Frem til i dag har Middelfart Kommune arbejdet med en manuel løsning, når det gælder brugere, adgange og sikkerheden omkring dette. Beslutningen om valg af en ny løsning skulle træffes i ’forretningen’ i Middelfart Kommune, hvor Identity Management kan være et komplekst emne at forholde sig til.

Vi skulle dokumentere værdien af ID Connect’s løsning, og vi havde heldigvis en god case. Tidligere optog opgaven 1-2 fuldtidsansatte i organisationen, og når jeg holdt det ressourceforbrug op sammen med risikoen for menneskelige fejl, var det nemt at få en businesscase igennem hos økonomiudvalget og kommunaldirektøren, forklarer Lars Bruun Jelle.

Lars Bruun Jelle understreger, at et af de vigtigste argumenter var, at der var tale om en løsning, som ikke blot var en ’nice-to-have-løsning’.

Det er simpelthen et krav, at vi har løsninger der sikrer, at vi overholder alle GDPR-regler i forhold til persondata. Vi har arbejdet med GDPR i mange år, så vores organisation og vores arbejde er veldokumenteret i alle processer og detaljer, men de manuelle processer bør naturligvis håndteres.

Samtidig var det afgørende, at den nye løsning kunne understøtte vores rejse på vejen mod det kommende Nemlogin-3 og den NCIS-godkendelse, som kommunen fremover skal revideres ud fra.

Derfor valgte vi ID Connect

– For netop at få en professionel styring af, hvem har adgang til hvilke systemer og hvilke informationer. At vi så både kan trække audit og GDPR-rapporter til vores løbende dokumentation blot ved et tryk på en knap, er et stort plus, siger Lars Bruun Jelle.

På ét enkelt område var IT-chefen dog en anelse skeptisk i starten:

Min skepsis gik på, at der var tale om en SaaS- og cloud-løsning. Det har tidligere givet negative erfaringer med længere svartider, manglende stabilitet og tunge processer ved blot små systemændringer, men jeg må bare konstatere, at det er på ingen måde tilfældet med ID Connect’s løsning, siger Lars Bruun Jelle.

Nem proces og implementering på fire uger 

IT-chefen i Middelfart er yderst tilfreds med samarbejdet med ID Connect.

– Det var rigtig godt, at vi kunne starte med en POC- aftale. På den måde fik vi hænderne ned i systemet og testet rigtige data i vores eget miljø – og samtidig har forløbet været strømlinet. Fra vi indgik POC- aftalen, til vi kom igennem test og gik i drift, gik der kun fire uger.

Vores eget ressourceforbrug har ligget på en halv til en hel dag om ugen i denne periode. Alt er gennemført via Teams-møder uden et eneste besøg af eksterne konsulenter. Det vil jeg godt kalde imponerende – af både min egen afdeling og af ID Connect, lyder det fra Lars Bruun Jelle.

En vigtig læring fra forløbet

Middelfart Kommune blev fra starten af udfordret til at tænke anderledes af ID Connect.

Det var vigtigt at forstå og se mulighederne i nye begreber som jobfunktions- og jobprofilroller og arbejde dem godt ind i opstartsforløbet. Den rigtige start kombineret med en langsigtet strategi for, hvordan man vil anvende dem både på medarbejdere og organisationsenheder, får stor betydning for hvor meget, og hvor hurtigt der kan automatiseres i kommunen fremover, siger Lars Bruun Jelle.

Fremtiden i Middelfart

I takt med at kommunen tager flere systemer i brug, vil organisationen blive yderligere involveret. Planen er at vælge systemejere ud, der selv kan oprette roller og jobprofiler for specifikke systemer eller organisationsenheder. Det vil automatisere tildeling af de mest basale rettigheder, og dermed sikres en hurtigere og bedre brugeroplevelse for kommunens nyansatte.

En afledt effekt bliver et mindre ressourceforbrug på administration og tildeling af adgang til systemer, men lige så vigtigt er det, at kommunen får et centralt og altid opdateret overblik over brugerrettigheder og systemadgang.

– På den måde forventer vi at kunne fjerne nogle af arbejdsopgaverne fra IT-afdelingen. Når fundamentet er på plads, skal den enkelte medarbejder have mulighed for selv at anmode om adgang med efterfølgende godkendelse direkte af lederen, forklarer Lars Bruun Jelle.

Download kundecasen med Middelfart Kommune

Mere sikkerhed. Mindre besvær!

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle løsning til alle, der ønsker en sikker og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring, som de selv kan administrere og vedligeholde. Med ID Connect kan du både beskytte medarbejdernes digitale identitet og samtidig skabe en sikker forbindelse mellem dine medarbejdere og de digitale tjenester, de bruger i dagligdagen.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.