Opprettelse av brukere i ID Connect ut fra ansettelser

NSIS og tilvarende forordninger er krevende, og for å kunne etterfølge kravene til disse, samtidig som en effektiv brukeradministrasjon skal opprettholdes, kreves det at prosessene strømlinjeformes.

Webinar: Automatisk opprettelse av brukere ut fra ansettelse i lønningssystemer.

Fredag 15/09/2023, klokken 09:00–09:30

 

En gjennomgang av opprettelse av brukere i ID Connect med utgangspunkt i:

1. opprettelse av vikarer direkte i ID Connect

2. opprettelse av brukere ut fra ansettelse(r) i lønningssystem

Relevant for å kunne:

1. automatisere prosessene sine

2. dokumentere prosessene sine

 

Få en gjennomgang av vår løsning, og se samtidig hvordan IT kan frigjøre ressurser samtidig med at service og brukeropplevelsen til fagpersonalet i kommunen forbedres.

Webinaret avholdes via Microsoft Teams, der du også kan registrere deg.

Jeg håper vi ses.

Webinar på dansk

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.