Med ID Connect’s løsning knækkede Nyborg Kommune koden til adgangsstyring

En aftale om et nyt Identity and Access Management-system fra ID Connect har sikret Nyborg Kommune bedre overblik over kommunens brugeradministration i forhold til nuværende og kommende KOMBIT systemer, ligesom alle rammer i den nye SKI 02.19 SaaS/Cloud aftale er tænkt ind i løsningen.

Løsningen fra ID Connect er udviklet specifikt til at håndtere kommunernes krav til adgangsstyring, så compliance i forhold til GDPR-regler sikres. Løsningen giver fuld indsigt i, hvem der har adgang til systemer og data – og hvornår en adgang sidst har været benyttet.

Effektivt testforløb i Nyborg

Det er IT-chef Henrik Dyrhøj, der i samarbejde med kommunens digitaliseringskonsulent har indgået aftalen med ID Connect. Og i Nyborg Kommune var det slet ikke planen at indgå en aftale med en helt ny aktør på markedet.

– Vi satte en egentlig afdækning af markedet i gang, og vi gennemgik fire-fem forskellige løsninger, som alle var målrettede den offentlige sektor, og her var ID Connect ikke i spil. Vi vælger normalt kun afprøvede løsninger, men da vi så ID Connect’s løsning, var den dog så enkel og lige til at gå til, at vi besluttede at indgå en aftale om et testforløb, fortæller Henrik Dyrhøj.

Til trods for at Nyborg Kommune ikke var interesseret i at teste flere løsninger, blev det alligevel til en test af ID Connect’s løsning, da man havde en fornemmelse af, at systemet dækkede alle de krav, man efterspurgte.

– Løsningen er brugervenlig, den giver et godt overblik på tværs af systemer, og den har den fordel, at vi ikke skal iværksætte en stor implementerings- proces. Derudover giver løsningen på sigt mulighed for at lette on- og off-boarding af medarbejdere markant, da det er tanken, at de enkelte ledere rundt omkring i kommunen selv får mulighed for at oprette brugere og tildele adgang uden at skulle ud i manuelle papirløsninger. Det vil give os større fleksibilitet i tildeling af roller og ansvar på alle poster i kommunen, siger Henrik Dyrhøj.

Minimal administration

ID Connect har i udviklingen af den nye løsning haft fokus på at minimere administrationsopgaven i forbindelse med brugeradgange i IT-afdelingen, så IT-medarbejderne i stedet kan have fokus på at vedligeholde systemer og roller. Løsningen understøtter både eksisterende og kommende åbne standarder, der benyttes i den offentlige sektor i Danmark.

Helt overordnet får kommunen leveret løsningen som en service, hvilket er med til at sikre en overskuelig og let implementering. Derudover er der tale om en løsning, der giver overblik over ansvar og adgange for lederne ude i de mange afdelinger, så alle slipper for de manuelle arbejdsgange, mange af dem, har i dag.

En økonomisk stærk case

I Nyborg Kommune lagde man fra starten vægt på, at et kommende Identity and Access Management- system skulle være en økonomisk fornuftig aftale.

– Vi har indgået en aftale, som er fornuftigt skruet sammen. Den er økonomisk i drift og frigiver tid, og når vi så samtidig kan levere en bedre service i forhold til vores kollegaer, så synes jeg, der er tale om en økonomisk stærk case i forhold til andre løsninger på markedet. Da der også er tale om en SaaS-løsning er bindingsperioden lav, og Nyborg Kommune kan komme ud af aftalen med en måneds varsel, forklarer Henrik Dyrhøj.

Hos IT-chefen i Nyborg Kommune er der ingen tvivl om, at lederne i de danske kommuner vil tage godt imod servicen.

På sigt får lederne det nødvendige og efterspurgte overblik over medarbejdernes systemadgange samt muligheden for selv at administrere brugernes adgange. Det vil gøre en stor forskel, siger Henrik Dyrhøj.

Fast pris hver måned, uanset fortsat udvikling

ID Connect har bevidst valgt at gå imod strømmen af licenssælgende leverandører og i stedet tilbyde en løsning, der inkluderer drift, sikkerhed, support samt lokale integrationer.

Servicen leveres som en ægte SaaS løsning, og faktureres dermed som et hvert andet abonnement.

I takt med at servicen udvikler sig, bliver ny funktionalitet automatisk tilgængelig for alle kunder.

IDM-systemet efter testen

– Normalt indkøber vi systemer, når vi kan se, at det pågældende system er taget i brug andre steder og fungerer, men her har vi i testfasen haft fingrene helt nede i løsningen og har ved selvsyn konstateret, at det ser godt ud, og at det er nemt.

Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med udviklerne fra ID Connect, som er meget lydhøre for ønsker om ændringer og reagerer hurtigt. Det har efter vores opfattelse været et positivt forløb, slutter Henrik Dyrhøj.

Nyborg Kommune begyndte test-fasen i juli 2019 og overgik i efteråret til drift.

Download kundecasen med Nyborg Kommune

Mere sikkerhed. Mindre besvær!

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle løsning til alle, der ønsker en sikker og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring, som de selv kan administrere og vedligeholde. Med ID Connect kan du både beskytte medarbejdernes digitale identitet og samtidig skabe en sikker forbindelse mellem dine medarbejdere og de digitale tjenester, de bruger i dagligdagen.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.