ID Connect forventer at 2021 vil være året som bedriftene virkelig setter fokus på brukerstyring og integrering av tjenester.

ID Connect forventer at 2021 vil være året som bedriftene virkelig setter fokus på brukerstyring og integrering av tjenester.

I 2021 vil det bli enda mer tydelig at våre arbeidsvilkår – og vilkårene generelt – har endret seg drastisk.
Dette etter et år der vi alle ble utfordret til å jobbe hjemmefra, ansette nye ved hjelp av nettmøter – med påfølgende oppstart uten fysisk møte med den nye medarbeideren, så forventer vi at disse nye arbeidsmetodene har kommet for å bli.

 

De nye arbeidsformene og -metodene er i seg selv ikke noe problem, men de understreker hvor viktig det er å ha en fleksibel plattform som sikrer at de ansatte har tilgang til de verktøyene de trenger for å kunne skape verdi for dere, og kundene – fra den dagen den nye medarbeideren starter.
Dette er helt likt, uavhengig av om virksomheten er privat eller offentlig.

 

Brukerstyring og tjenesteintegrasjon oppfattes kanskje som en intern oppgave, eller kanskje et nytt dataprosjekt.
Men det handler i virkeligheten om noe helt fundamentalt: Virksomhetens sikkerhet.
Den sikkerheten som er avgjørende når nye tjenester skal tas i bruk, og den sikkerheten som er nødvendig for at dere skal kunne oppfylle alle nye krav.

 

  • De trendene som vil prege de løsningene som tas i bruk i 2021 er selvsagt påvirket av Covid-19 og de erfaringene som ble skapt under nedstengningen.
  • Det er også snakk om store teknologiske trender, som moderniseringen av den offentlige dataarkitekturen.
  • Samspillet mellom nasjonale og globale standarder har en massiv innflytelse på mulighetene som 2021 gir.

Nedenfor presenterer vi sju viktige trender innen brukeradministrasjon og sikkerhet:

 

1. Digital integrering av nye medarbeidere

HR-systemene er i fokus som aldri før.
Det er en kamp om de beste talentene, og det brukes betydelige ressurser på å tiltrekke de rette medarbeiderne.
Hvis «kjedet hopper av» så snart en ny ansatt starter, kan alt dette være bortkastet.

Det er en kostbar prosess for alle virksomheter å trekke til seg de rette medarbeiderne.
Derfor er en profesjonell oppstart, der den nyansatte som et minimum har en datamaskin, telefon og tilgang til de relevante systemene og tjenestene helt avgjørende for at den nye medarbeideren får en god start.

Den datatekniske integreringen av nye medarbeidere blir derfor en del av fokuset til HR-avdelingen, og som en følge av dette skapes et enda tettere samarbeid mellom HR, IT og økonomi.

Last ned PDF-filen og les mer om fordelene ved digital integrering av nye medarbeidere

 

2. Validering av identiteten til medarbeiderne

I forbindelse med overgangen fra «NemID» til «MitID» i Danmark kommer det nye krav til identifisering av medarbeiderne våre.

Fordelene til de nye danske løsningene er at de er basert på globale standarder, med tilpasset danske forhold.
Denne gangen utvides de danske løsningene med flere muligheter – noe som er godt for løsningene, sikkerheten og til slutt forbrukerne.

Det vil komme mange nye teknologiske muligheter for validering av medarbeiderne.
Appen med førerkortet er et godt eksempel på at teknologien er moden, og det vil komme flere tjenester som vil kunne validere medarbeiderne ved hjelp av pass, førerkort eller andre digitale metoder.

 

3. Cloud-First-strategien sementeres i markedet – igjen og på tross

Selv ikke negativ omtale kan holde tilbake gode løsninger – og de gode argumentene som taler for skyløsningene kan ikke motbevises med frykt.
Sikkerheten forbedres faktisk svært mye ved bruk av moderne skyløsninger, og i 2021 vil det bli tydeligere at problemet ikke er skyen.

Fokuset skiftes over på informasjonssikkerhet, og dialogen fokuserer på hvordan prosesser og teknologi kan redusere faren for tap av data – samtidig med at fleksibiliteten kan skape vekst og bedre løsninger.

Samspillet mellom løsningene og skytjenestene er fortsatt avgjørende, og på tross av de mange som tvilte på det, vil Cloud First igjen bli en prioritet for å øke konkurranseevnen og forbedre tjenestene til kunder og innbyggerne.

 

4. Passord er delvis på vei ut – «MitID» tar over i Danmark

De fleste løsningene støtter «Multifactor Authentication» som ekstra validering i forbindelse med innlogging på tjenester som krever brukernavn og passord.
Private tjenester som Facebook, Google m.fl.
bruker alle denne løsningen for å unngå at de mister trygghet og troverdighet til løsningene de tilbys – Dette kan oppstå hvis brukerne av deres plattform blir hacket som følge av at passordet de bruker er kompromittert.

2021 blir det året der brukerne ikke lenger godtar passord.
De vil forsvinne fra de profesjonelle løsningene vi bruker daglig, akkurat på samme måte som på telefoner med ansiktsgjenkjenning.
Letthet, brukervennlighet og sikkerhet vil vinne, og de tjenestene som krever validering utover dette vil lett kunne bekreftes med «MitID».
Høyere validering krever en fysisk enhet, og vi ser igjen at det benyttes kort eller fysiske enheter for å validere tilgang til f.eks. helseopplysninger.

 

5. «Identity Governance» er basert på organisasjon og lederhierarki

Selv mindre organisasjoner vil kunne se at det er lederne til hver enkelt medarbeider som har ansvar for hvem det er som har tilgang til systemer og informasjon.
Med dette som utgangspunkt blir det tydelig at det ene og alene ikke bare handler om å ansette nye medarbeidere, eller sikre at de har den rette tilgangen til de nødvendige systemene når de trenger det.
Det handler også om å f.eks. kunne rulle ut bevisstgjøringsprogrammer, opplæringsprosesser m.m. til de rette medarbeiderne – basert på oppdaterte data.

På samme måte vil det for «Identity Governance»-prosessene være viktig at organisasjonen og ledelseshierarkiet alle blir dratt inn på korrekt måte i beslutningsprosessen.
Det bør være lederen til hver enkelt som godkjenner at en medarbeider har tilgang til de nødvendige systemene for at de skal kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

 

6. Brukergrensesnittene får en avgjørende betydning for sikkerheten

For at dere skal kunne oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå er det avgjørende at organisasjonen tilbyr de ansatte verktøy som er intuitive og brukervennlige.
Dette vil sikre at data som er relatert til organisasjonen vil kunne opprettholdes, og ikke gå tapt på grunn av motstand eller manglende kunnskap om bruken av systemene.

Brukeren bestemmer selv om oppdatering og bruk prioriteres, og jo lettere det er for brukeren, jo bedre blir datagrunnlaget – som igjen blir et fundament for virksomhetens evne til å kunne styre en kontrollert bruk av systemene, og dermed tilgangen til informasjonen.
Grunnlaget for suksess er at brukerne sammenligner datasystemene i organisasjonen med de tjenestene de bruker privat – og det må ikke være vanskeligere enn de på jobben.
De større løsningene i markedet, som er for kostbare å oppdatere til et akseptabelt nivå i dag, er allerede i gang med å bli utfaset – eventuelt gi de bort før de stenges.
Det vil ikke være morsomt å sitte igjen som kunde da.

 

7. Økosystemer og grensesnitt kan likestilles med konkurranseevne

Det har aldri vært viktigere enn nå å kjøpe «åpne» løsninger, og vurdere nye teknologiske muligheter på alle innkjøp i henhold til grensesnittet og integrasjonsmuligheter.

Få systemer kan raskt bli til mange forskjellige integrasjoner via (mikro)tjenester, og verden er ikke basert på system-til-system-integrasjoner, men tjeneste-til-tjeneste.
Det betyr i praksis at hvis du sikrer at de rette grensesnittene er tilgjengelig i de løsningene dere benytter, og at midtpunktet i arkitekturen din er tjenestebasert, så kan du overvinne de fleste utfordringer.

Det sikrer lav kostnad og en rask integrering av dine eksisterende samarbeidspartnere, og gevinsten er sentralisert tilgang til både data og tjenester – med dataene dine i sentrum.
API og identitet blir den nye brannmuren din når vi har en korrekt implementering av «Cloud First»-strategien, og denne åpenheten vil gi deg en økt konkurranseevne til en lavere pris.
ID Connect bygger på en grunnleggende idé om å sikre at de datasystemene som allerede finnes i organisasjonen skal være tilgjengelig på et språk som er forståelig for virksomheten.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.