Sikring af ledelsestilsynet kom med standard IDM-løsning i Langelands Kommune.

Målene var klare, da Langelands Kommune valgte en løsning fra ID Connect til at digitalisere kommunens brugeradministration. Ledelsestilsynet skulle opfyldes, det skulle være markant lettere for lederne at håndtere brugerstyring, og samtidig skulle kommunens dokumentation være effektiv og sikker.

En tryg forbindelse mellem medarbejdere og kommunale services

I Langelands Kommune er det Rikke Birgitte Grube, der er ansvarlig for implementeringen af ID Connects brugerstyringsløsning, som lige nu er ved at blive rullet ud til alle kommunens forretningsområder. 

– Vi har kun været i gang i siden foråret 2022, men vi oplever allerede, at der er markant bedre styr på håndteringen af vores brugere. Den automatiserede løsning har både gjort det lettere for vores ledere, og samtidig er sikkerheden i top, forklarer Rikke Grube.

Sådan kom Langelands Kommune i gang

– Da vi begyndte at afdække markedet i forhold til understøttelse af brugerstyring, lagde vi vægt på, at leverandøren skulle have indgående kendskab til det kommunale marked og samtidig have en let tilgængelig løsning, som også kunne betales for en lille kommune. Dette har vi til fulde fået med  ID Connect, siger Steen Bihl Nielsen, som er leder af Økonomi og Indkøb. 

Ved brug af bl.a. referencetjek stod det klart, at løsningen passede godt til kommunens ønske om, at kommunen skulle leve op til ledelsestilsynet. Herefter var det Rikke Grube, der fik ansvar for at implementere løsningen. 

– Der er helt basalt taget rigtig godt imod løsningen i vores organisation, men fordelene er også til at få øje på. ID Connects løsning kræver oplæring af lederne, men så snart de oplever, hvor hurtigt og nemt det går – uanset om der er tale om oprettelser eller nedlukninger af brugere – så er de med ombord, forklarer Rikke Grube, og fortsætter:

– Derudover har det virket godt for os, at vi kender alle ’byggestenene’ i løsningen, og så har vi selv været med til at sætte dem sammen på en måde, som giver størst mulig gevinst for os – selvom der er tale om en standardløsning. Vi lever fint med, at ID Connect har en fast ramme, fordi det tvinger os til at tage stilling.

Fra Servicedesk til selvhjælp

Tidligere skulle lederne omkring kommunens Servicedesk for oprettelse af nye brugere og for eventuelle spørgsmål. Med den ny løsning spares der tid i begge ender. 

– Når lederne er onboardet, kan de tilgå alt i løsningen med det samme. For den enkelte leder betyder det, at fx en ny medarbejder eller en vikar kan gå i gang med arbejdet med det samme. Deres rettigheder og adgange er oprettet lynhurtigt, og al spildtid er skåret væk, siger Rikke Grube.

Udover tidsbesparelsen, så oplever Rikke Grube også mindre frustration.

– Vi har selv indkøbt løsningen, og det betyder, at vi følger den plan, vi har vedtaget. Med andre ord, så har vi valgt at gå automatiseringens vej, og den vej fortsætter vi hen ad, 

Langelands Kommune har i dag fået en sammenhængende proces, hvor gevinstrealiseringen er højnelse af sikkerheden og frigivelse af ressourcer i organisationen. 

– Jeg kan slet ikke se, hvordan en kommune – uanset om den er stor eller lille – kan styre deres brugere uden en digital løsning i dag, siger Rikke Grube.

Involvering har været nøglen

Med stor opbakning fra ledelsen i Langelands Kommune er implementeringen af ID Connect-løsningen i organisationen gået godt. 

Processen har involveret alle ledere, der indledningsvist deltog i et ID Connect-foredrag om løsningen. Efterfølgende har Rikke Grube gennemgået alle detaljer i løsningen med hver enkelt leder, så de i dag kender løsningen og dens muligheder til bunds. Det er med til at sikre en ensartet brug af løsningen.

– Det er bl.a. kommet til udtryk ved vores seneste organisationsændring. I vores verden kan disse ændringer komme hurtigt og i flere omgange, og her må jeg sige, at ID Connect-løsningen sikrer, at fejl i håndteringen af vores brugere er fjernet.  Vi har nu en proces, som er let og ubesværet, forklarer Rikke Grube.

Rikke Grube fortæller, at netop organisationsændringer påvirker bredt i en kommune, så også kommunens systemer påvirkes.

– Netop ved organisationsændringer spiller tildelingen af rettigheder en stor rolle. Her hjælper de rapporter, der er en del af ID Connect-løsningen, os ved at vise alle eksisterende roller og er dermed med til at øge vores sikkerhed. Vi har simpelthen både overblik, gennemsigtighed og høj sikkerhed, siger Rikke Grube.

Samarbejdet med ID Connect

Rikke Grube påpeger, at samarbejdet med ID Connect har været intet mindre end fantastisk og præget af god dialog, hurtig respons og solid rådgivning. 

– Jeg vil til enhver tid sige, at samarbejdet med en leverandør er væsentligt, og servicen er der jo styr på. I Langelands Kommune føler vi, at vi bevæger os fremad sammen med ID Connect.

– ID Connect er grundstenen, der løfter Langeland Kommunes brugerstyringsstrategi. En strategi, hvor det er den brugeransvarlige leder, der selv tildeler de rettigheder, som den enkelte bruger har behov for i sin opgaveløsning, slutter Mikael Kronstrøm, der er leder af Digitalisering og IT.

Download casen om Langelands Kommune her

Mere sikkerhed. Mindre besvær!

Rollebaseret adgangsstyring er den professionelle løsning til alle, der ønsker en sikker og effektiv metode til bruger- og adgangsstyring, som de selv kan administrere og vedligeholde. Med ID Connect kan du både beskytte medarbejdernes digitale identitet og samtidig skabe en sikker forbindelse mellem dine medarbejdere og de digitale tjenester, de bruger i dagligdagen.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.