Sikring av ledelsens oversikt fulgte med standard IDM-løsning i Langelands kommune.

Målene var klare når Langelands kommune valgte en løsning fra ID Connect for digitalisering av kommunens brukeradministrasjon.
Ledelsestilsynet måtte ivaretas, det måtte bli betydelig enklere for lederne å håndtere brukeradministrasjon – og samtidig måtte kommunens dokumentasjon være effektiv og sikker.

En trygg forbindelse mellom medarbeideren og kommunale tjenester-

Hos Langelands kommune er det Rikke Birgitte Grube som er ansvarlig for implementeringen av brukerstyringsløsningen til ID Connect, som nå er i ferd med å bli rullet ut til de forskjellige forretningsområdene i kommunen.

– Vi har bare vært i gang siden våren 2022, men opplever allerede at det er en betydelig bedre styring på håndteringen av våre brukere.
Den autoriserte løsningen har både gjort hverdagen lette for våre ledere, samtidig som sikkerheten er på topp, forklarer Rikke Grube.

Slik kom Langelands kommune i gang

– Da vi startet med å kartlegge tilbudet som var tilgjengelig på markedet for støtte til brukerstyring la vi vekt på at leverandøren skulle ha en inngående kunnskap til det kommunale markedet, og som var i en prisklasse som en liten kommune kunne leve med.
Dette har vi fått fra ID Connect sier Steen Bihl Nielsen, leder av økonomi og innkjøp.

Ved å blant annet bruke en referansekontroll var det tydelig at løsningen var godt egnet til kommunens ønske om å kunne oppfylle ledelsestilsynet.
Deretter ble det Rikke Grube som fikk ansvar for å implementere løsningen.

– Løsningen er godt mottatt i vår organisasjon, men så er det jo lett å se fordelene.
Løsningen til ID Connect krever opplæring av lederne, men så snart de ser hvor raskt og enkelt det går – uavhengig om det er snakk om opprettelse eller avslutning av en bruker – så er de med forklarer Rikke Grube. Hun fortsetter:

– I tillegg har det at vi kjenner de forskjellige byggeklossene i løsningen fungert bra hos oss, siden vi har vært med på må sette sammen den løsningen som gir oss størst gevinst, selv om det er snakk om en standardløsning.
Vi kan leve godt med at ID Connect har en fast ramme, for det tvinger oss til å ta stilling.

Fra servicedesk til selvhjelp

Tidligere måtte lederne innom kommunens servicedesk når de skulle opprette nye brukere, eller hvis de hadde spørsmål.
Med denne nye løsningen sparer vi tid i begge ender.

– Når lederne er satt inn i løsningen kan de ta den i bruk med det samme.
For den enkelte leder så betyr det f.eks. at en ny medarbeider eller vikar kan starte å jobbe med det samme.
Rettighetene og tilgangene de trenger blir opprettet med en gang, og all ventetid er fjernet sier Rikke Grube.

I tillegg til tidsbesparelsene så opplever Rikke Grube også at det er mindre frustrasjon.

– Vi har kjøpt inn løsningen selv, og det betyr også at vi følger den vedtatte planen.
Med andre ord så fortsetter vi med automatisering når vi først har startet ned den veien.

Langelands kommune har i dag fått en sammenhengende prosess der realiseringen av gevinstene er den hevede sikkerheten og at det frigis ressurser i organisasjonen.

– Jeg kan ikke se at noen kommune, uavhengig av størrelse, kan styre brukerne sine uten en digital løsning i dag sier Rikke Grube.

Involvering har vært nøkkelen

Med stor støtte fra administrasjonen i Langelands kommune har implementeringen av løsningen fra ID Connect gått svært godt.

Prosessen har inkludert alle ledere, og de deltok i starten på et foredrag fra ID Connect om løsningen.
Etter dette har Rikke Grube gått gjennom alle de mange detaljene til løsningen med hver enkelt leder, slik at de i dag kjenner løsningen og de mulighetene den inneholder svært godt.
De er med på å sikre at de blir en ensartet bruk av løsningen.

– Dette har blant annet vist seg i forbindelse med den siste organisasjonsendringene.
I vår verden kan disse endringene komme raskt, og i flere omganger, og her må jeg si at løsningen fra ID Connect sikrer at feil håndtering av brukerne ikke lenger er mulig.
Vi har nå en prosess som er enkel og brukervennlig forklarer Rikke Grube.

Rikke Grube forteller at nettopp disse organisasjonsendringene kan påvirke en kommune stort, og det vil også effekten de har på kommunens systemer.

– Det er nettopp ved organisasjonsendringer at tildeling av rettigheter virkelig spiller en stor rolle.
Her er rapportene, som er en de av løsningen fra ID Connect, virkelig til hjelp, da de viser oss alle eksisterende roller – det fører til økt sikkerhet.
Vi har kort og godt både god oversikt, en åpen løsning og høy sikkerhet sier Rikke Grube.

Samarbeidet med ID Connect

Rikke Grube påpeker at samarbeidet med ID Connect har vært fantastisk, og preget av en god dialog, rask respons og svært solid rådgivning.

– Jeg vil si at samarbeidet med en leverandør er svært viktig, og servicen har de jo kontroll på.
Hos Langelands kommune føler vi at vi har tatt en steg fremover med ID Connect.

– ID Connect er en av de grunnsteinene som hever brukerstyringsstrategien til Langelands kommune.
En strategi der den brukeransvarlige lederen selv er ansvarlig for tildeling av de rettighetene som hver enkelt har behov for i jobben avslutter Mikael Kronstrøm, leder for digitalisering og IT.

Last ned historien til Langeland kommune her.

Bedre sikkerhet.
Færre problemer!

Rollebasert tilgangssystem er den profesjonelle løsningen til alle som ønsker et sikker og effektiv metode til bruker- og tilgangsstyring – som de selv kan administrere og vedlikeholde.
Med ID Connect kan du både beskytte de ansattes digitale identitet og samtidig skape en trygg kobling mellom de ansatte og de digitale tjenestene de bruker daglig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.