Spar tid med digital on-boarding af nye medarbejdere!

Ved årsskiftet præsenterede vi syv områder, som, vi tror, vil blive påvirket i løbet af 2021. Digital on-boarding af nye medarbejdere er et af dem.

De discipliner, der håndteres inden for Løn, HR, og IT er meget forskellige, mens de data, der fødes i de enkelte systemer, kan og bør bruges på tværs.
Der findes gode og brugervenlige løsninger inden for alle områderne i dag, og fælles for de mest effektive er, at de søger at opnå synergier mellem de data, der vedligeholdes i de enkelte systemer. Optimalt set er processerne klare og simple som vist her:

 

Fundamentet for tildeling af adgang til informationer, samarbejdsportaler og korrekte kurser i en e-læringsportal er dog langt fra simple at sammensætte i en centraliseret løsning.
For at en leder kan foretage korrekte handlinger, er udgangspunktet naturligvis at lederen har: 1. indsigt i forretningen og området for at vurdere risici og relevans
2. overblik over medarbejdere og ansvarsområder for at vurdere risici og relevans 3. Indsigt i hvilke systemer og funktioner medarbejderen skal have adgang til for at udføre sit job
Det er derfor en fordel at lederen har adgang til et system, der giver den fornødne indsigt i organisation og ledelseshierarki på den ene side, og de systemer og informationer, der gives adgang til på den anden side. Med det rette fundament kan IT-afdelingen flytte sig fra at være ’udfører’ til at være facilitator.
Distancelederens opgaver og ansvar

 

Corona har præget måden, vi arbejder på, og i særdeleshed hvor vi arbejder fra. Den digitale medarbejder har taget et digitalt kvantespring over de seneste 12 måneder, og alt tyder på, at overgangen til remote arbejdspladser har været succesfuld.

 

Man bør være opmærksom på, at medarbejdere, der før var fysisk til stede – måske på få lokationer – nu sidder på hundredvis eller flere lokationer. Distanceledelse er det nye ’standard’, og nye metoder tages i brug for at skabe effektive tiltag, der kan berige kultur, effektivitet og medarbejder tilfredshed.

 

Det stiller den nye leder anno 2021 over for gamle opgaver i nye klæder:
Brugerstyring og adgangskontrol nyder i dag større opmærksomhed på ledelsesniveau end tidligere, og effekten af hurtigt at kunne tage nye services i brug har vist sig afgørende for overlevelsen under Coronapandemien.
Samtidig er det også blevet tydeligt, at det ikke er nok at kunne oprette en sikker adgang til en service.
Opgaven er udvidet til at skabe sammenhæng mellem informationer og IT-systemer – og de medarbejdere,
der løser opgaver i de enkelte afdelinger.
Værdien af at anvende organisation og afdelinger som pejlemærke for, hvilken information eller hvilket system, medarbejdere skal have adgang til, vokser. Det at kunne anvende afdeling eller lederhierarki i forbindelse med planlægning af næste online kursus, tildeling af adgang til et nyt system eller blot at gennemføre de sikkerheds- og governance-opgaver, der følger med lederansvaret, effektivt, viser sig hurtigt brugbart for en distanceleder.

 

Vil du høre mere om, hvordan ID Connect skaber sammenhæng mellem Løn, HR og IT-afdelingen, så udfyld
kontakt formularen, og vi kontakter dig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.