Spar tid med digital integrering av nye medarbeidere!

Ved årsskiftet presenterte vi sju områder som vi tror vil bli påvirket i løpet av 2021.
Digital integrering av nye medarbeidere er ett av disse.

De oppgavene som håndteres av lønn, HR og IT er svært forskjellige, mens de dataene som mates inn i de forskjellige systemene kan, og bør, brukes på tvers av avdelingene.

Det finnes allerede gode og brukervennlige løsninger innenfor disse områdene i dag, og fellestrekkene for de mest effektive av de er at de skaper en synergi mellom de dataene som vedlikeholdes i de forskjellige systemene.
Optimalt sett er prosessene tydelige og enkle, som vist her:

 

Grunnlaget for tildeling av tilgang til informasjonen, samarbeidsportaler og korrekte kurs i en e-læringsportal er likevel langt fra enkelt å koble sammen i en sentralisert løsning.

For at en leder skal kunne ta de rette valgene, er utgangspunktet at lederen har: 1. innsikt i driften og de forskjellige områdene for å kunne vurdere risikoer og relevans

2. en oversikt over medarbeidere og ansvarsområder for å kunne vurdere risikoer og relevans
3. oversikt over hvilke systemer og funksjoner de forskjellige medarbeiderne skal ha tilgang til for å kunne gjennomføre jobben

Det er derfor en fordel at lederen har tilgang til et system som gir den nødvendige innsikten i organisasjon og ledelseshierarki på den ene siden, og de systemene og informasjonen som det skal gis adgang til på den andre siden.
Med det rette grunnlaget kan dataavdelingen gå fra å være en «utfører» til å være de som legger til rette for at det blir utført.

Fjernlederens oppgaver og ansvarsområder

 

Covid-19 har påvirket måten vi jobber på, og spesielt hvor vi jobber fra.
Den digitale medarbeideren har tatt et digitalt kvantesprang i løpet av de siste 12 månedene, og alt tyder på at overgangen til fjernarbeidsplassen har vært vellykket.

 

Det er viktig at alle er oppmerksomme på at de ansatte, som før var fysisk tilstede, eller kanskje var delt over et fåtall steder, nå sitter på hundrevis eller mer steder.
Fjernledelse er den nye «standarden», og nye metoder tas i bruk for å skape effektive tiltak som kan berike kulturen, effektiviteten og tilfredsheten til medarbeiderne.

 

Det gjør at den nye lederen anno 2021 står ovenfor gamle oppgaver i nye klær:

Brukerstyring og tilgangskontroll har i dag en mye større oppmerksomhet på ledernivå enn tidligere, og effekten av å raskt kunne ta i bruk nye tjenester har vist seg avgjørende for overlevelsen under koronapandemien.

Samtidig har det også blitt tydelig at det ikke er nok å opprette en sikker tilgang til en tjeneste.

Oppgaven er utvidet til å skape en sammenheng mellom informasjon og datasystemer – og de medarbeiderne

som løser oppgavene i de enkelte avdelingene.

Verdien i å bruke organisasjon og avdeling som indikator for hvilken informasjon eller hvilket system en medarbeider skal ha tilgang til er i vekst.
Det å kunne bruke avdeling eller ledelseshierarki i forbindelse med planlegging av neste nettkurs, gi tilgang til et nytt system eller bare ved å gjennomføre de sikkerhets- eller «Governance»-oppgavene som er en del av lederansvaret på en effektiv måte, har vist seg å være svært effektivt for fjernlederen.

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan ID Connect skaper en sammenheng mellom lønn, HR og IT er det bare å fylle ut

kontaktskjemaet, så tar vi kontakt.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.