Med løsningen fra ID Connect knekket Nyborg kommune koden til tilgangsstyring

En avtale om et nytt system for identitets- og tilgangsadministrasjon fra ID Connect har gitt Nyborg kommune en bedre oversikt over kommunens brukeradministrasjon i forhold til nåværende og kommende KOMBIT-systemer, samt alle rammene i den nye SKI 02.19 SaaS-/skyavtalen er tenkt inkludert i løsningen.

Løsningen fra ID Connect er utviklet for å kunne håndtere kommunenes krav til tilgangsstyring, slik at alle krav i forhold til GDPR-reglene er sikret.
Løsningen gir full innsikt i hvem det er som har tilgang til systemer og data – og med informasjon om når tilgangen har blitt benyttet sist.

Effektiv testrunde i Nyborg

Det er It-sjef Henrik Dyrhøj som i samarbeid med kommunens digitaliseringskonsulent som har gått inn på avtalen med ID Connect.
Og hos Nyborg kommune var det definitivt ikke i henhold til planen å inngå avtale med en helt ny aktør på markedet.

– Vi satte kort og godt i gang med en avdekking av det som fantes på markedet, og gikk gjennom fire/fem forskjellige løsninger som alle var rettet spesifikt mot offentlig sektor, og her var ikke ID Connect med.
Normalt velger vi utprøvde løsninger, men når vi så løsningen fra ID Connect var den så enkel og rett fram at vi bestemte oss om å inngå en testavtale forteller Henrik Dyrhøj.

Til tross for at Nyborg kommune egentlig ikke var interessert i å teste flere løsninger ble det likevel gjennomført en test av løsningen til ID Connect, siden de hadde en fornemmelse om at systemet dekket alle de kravene man hadde lagt.

– Løsningen er brukervennlig, gir en god oversikt på tvers av systemer og har en stor fordel med at det ikke må settes i gang en stor implementeringsprosess.
Løsningen gir i tillegg en markant lettere implementering og avslutning av medarbeidere, da det er tanken at de forskjellige lederne rundt i kommunen selv skal ha mulighet til å kunne opprette brukere og styre tilgang uten at det må brukes manuelle papirløsninger.
Det vil gi oss større fleksibilitet når det gjelder tildeling av roller og ansvar i alle deler av kommunen sier Henrik Dyrhøj.

Minimal administrasjon

ID Connect har i forbindelse med utviklingen av den nye løsningen hatt et fokus på en minimering av administrasjonsoppgave i forbindelse med brukertilgang i dataavdelingen, slik at de ansatte der i stedet kan ha fokus på vedlikehold av systemer og roller.
Løsningen støtter både eksisterende og kommende åpne standarder som benyttes i offentlige sektor i Danmark.

Kommunen får kort og godt levert løsningen som en tjeneste, noe som er med på å sikre en oversiktlig og enkel implementering.
I tillegg er det snakk om en løsning som gir en oversikt over ansvar og tilganger for ledere i de mange avdelingene i kommunen, slik at mange av de slipper de manuelle prosessene som benyttes i dag.

En økonomisk god løsning

Hos Nyborg kommune la de allerede fra starten av stor vekt på at det kommende systemet for identitets- og tilgangsadministrasjon skulle være en økonomisk fornuftig løsning.

– Vi har gått inn i en avtale som er fornuftig satt sammen.
Den er økonomisk i drift og frigir tid, og når vi i tillegg kan levere en bedre tjeneste i forhold til andre, så mener jeg det er snakk om en svært økonomisk god løsning sammenlignet med andre tilbud på markedet.
Siden det er snakk om en SaaS-løsning er bindingstiden lav, og Nyborg kommune kan avslutte avtalen med en måneds varsel forklarer Henrik Dyrhøj.

Hos It-sjefen til Nyborg kommune er det ingen tvil om at lederne i de danske kommunene vil ta godt imot tjenestene.

På sikt får lederne den nødvendige, og etterspurte oversikten over tilgangen til medarbeiderne, samt muligheten til å administrere denne tilgangen selv.
Det vil utgjøre en stor forskjell sier Henrik Dyrhøj.

Fast pris per måned, uansett hvordan utviklingen tar veien

ID Connect har bevisst valgt å gå mot strømmen når vi snakker om lisensselgende leverandørene, og tilbyr i stedet en løsning som inkluderer drift, sikkerhet, støtte og lokal integrasjon.

Tjenesten leveres som en ekte SaaS-løsning, og faktureres dermed som ethvert annet abonnement.

I takt med at tjenesten blir utviklet, blir ny funksjonalitet automatisk tilgjengelig for alle kunder.

IDM-systemet etter testen

– Normalt kjøper vi inn et system når vi kan se at det aktuelle systemet er tatt i bruk andre steder og fungerer, men her har vi i løpet av testfasen sett hele løsningen, og med egne øyne sett at alt fungerer som det skal og at løsningen er enkel.

Vi har hatt godt og konstruktivt samarbeid med utviklerne fra ID Connect, som er svært lydhøre for ønsker om endringer – og som reagerer raskt.
Det har i våre øyne vært et svært positivt prosjekt avslutter Henrik Dyrhøj.

Nyborg kommune startet testfasen i juli 2019, og gikk i løpet av høsten over til full drift.

Last ned kundeeksemplet fra Nyborg kommune

Bedre sikkerhet.
Færre problemer!

Rollebasert tilgangssystem er den profesjonelle løsningen til alle som ønsker et sikker og effektiv metode til bruker- og tilgangsstyring – som de selv kan administrere og vedlikeholde.
Med ID Connect kan du både beskytte de ansattes digitale identitet og samtidig skape en trygg kobling mellom de ansatte og de digitale tjenestene de bruker daglig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.