En komplett og intuitiv løsning sparer tid og begeistrer brukerne

ID Connects løsning til brukerstyring har nå blitt brukt i Middelfart kommune i to gode år.
Nå følger vi opp og setter fokus på gevinstene og erfaringene rundt brukerstyring i Middelfart kommune.

I dag er Middelfart kommune der at løsningen til ID Connect er implementert, og det kobles løpende på flere og flere av kommunens fagsystemer.

– For oss handler det om at vi stadig får inkludert flere og flere fagsystemer, slik at vi kan delegere rollefordelingen i disse fagsystemene.
I dag er dette en oppgave som ligger på dataavdelingen, så her forventer vi en del tidsinnsparing fremover sider Mette Lyager, IT-konsulent hos Middelfart kommune.

Kommunen har fortsatt systemer der tildeling av roller og rettigheter styres av avdelingene, og det er disse systemene som dataavdelingen ønsker å koble til løsningen fra ID Connect – slik at kunden får en bedre oversikt over tillatelsene.

– Vi er løpende i gang med implementering av tilgang til nye systemer forteller Lars Bruun Jelle, som er IT-sjef.

Slik gjorde Middelfart kommune det

I starten hadde vi et samarbeid om å identifisere hvilke systemer som skulle implementeres i løsningen fra ID Connect først.

– Prioritering av systemene ble foretatt ut fra antallet rolletildelinger som var i de forskjellige systemene – før det ble sett på de systemene der vi opplevde etterslep forteller Mette Lyager, og fortsetter:

– Jeg gikk deretter inn i en dialog med virksomheten, og kollegaene mine kunne raskt se at det var en smart og effektiv løsning at de selv fikk tak i løsningen fra ID Connect.
Jeg trengte faktisk ikke å motivere spesielt mye, spesielt når de selv fikk se fordelene.
Spesielt rapporteringsmulighetene i løsningene til ID Connect vakte begeistring.
Det at de selv kan hente ut rapportene til egne ledere var et stort pluss.
Alt i alt har løsningen blitt svært godt mottatt.

Også organisatorisk side har tatt godt imot ID Connect – og brukerstyring generelt.

– Hos Middelfart kommune har alle fagsystemer en systemadministrator og systemeier, og det har vært noe nytt for alle at det også ligger en autoriseringskontroller i denne rollen.
Her må vi si at ID Connect har gjort det enkelt for de å utføre oppgavene sine.
Så vil jeg si at det har vært enkelt å selge inn idéen til våre kollegaer forteller Lars Bruun Jelle.

– Når vi snakket med systemadministratorene, og fått vist hvordan løsningen fungerer, har de vært begeistrede.
Jeg har bygget opp rollene for de, og gitt de tilgang – og brukt en halvtime til å forklare de prinsippene – så har systemadministratorene og jeg sett på det i fellesskap.
Dermed ble demonstrasjonen av løsningen svært konkret, noe som ga de en følelse av hvor enkelt det er å jobbe i løsningen forklarer Mette Lyager.

Innsparinger og gevinster

Hos Middelfart kommune har det vært en positiv holdning til løsningen fra ID Connect, og alle de involverte er begeistrede løsningen, og hvor enkel den er.
Og det er smittsomt.

– Med denne løsningen har vi skapt en oversikt over de mange brukerne i kommunen.
Og rapportene fra løsningen er kort og godt fantastiske.
Selv om vi ikke har implementer alle systemer i ID Connect enda, kan jeg allerede nå si at når vi snakker om datakvalitet og -sikkerhet, så har vi allerede kommet opp på et helt nytt nivå.
Det er mye bedre kontroll med ID Connect sier Lars Bruun Jelle.

Et annet område der Middelfart kommune har kunnet hente ut verdier fra løsningen til ID Connect er i forbindelse med organisasjonsendringer.
De kommer fortløpende, og påvirker alltid brukerne som flyttes rundt.
Her er det viktig at det er kontroll på brukerne, og bidrar ID Connect til.

– På sikt vil det være fornuftig å ha en prosedyre rundt endringer i organisasjon og opprettelse av brukere, dermed vil alt annet kunde skape enda flere gevinster understreker Lars Bruun Jelle.

Samarbeidet med ID Connect

Lover, regler og teknologi endrer seg hele tiden, og det stiller krav til at også IDC må fornye seg hele tiden.

– ID Connect er både lyttende og klare til omstilling.
Det var en av årsakene til at vi valgte ID Connect.
Vi så en bedrift som var i oppstartsfasen, med gode idéer og en god forståelse for kundens situasjon.
Det har vært spennende for oss som kommune å kunne være med på å forme og skape løsningen forteller Lars Bruun Jelle.

– Det har også vært positivt at vi som kunde kunne presentere problemstillingen vår, og fått ID Connect til å raskt se på hvordan det blir tatt hånd om hos andre kunder.
Dermed blir det aldri snakk om kommunespesifikke spesialiteter, men derimot en løsning som alle kommuner kan nyte godt av sier Mette Lyager.

Det beste rådet fra Middelfart kommune

Hos Middelfart kommune er det nå en del erfaring i forbindelse med implementering og bruk av den nye løsningen – og de har et godt råd til andre.

– Det er viktig at dere er oppmerksom på at løsningen fra ID Connect ikke bare er nok et system som eies av dataavdelingen.
Jeg vil anbefale alle til å heller se på det med tverr-organisatoriske briller.
Vi ville hatt godt av å ha en prosjektgruppe med nøkkelpersoner fra hver avdeling.
Suksessen avhenger av å få de andre avdelingene med på prosjektet.
I tillegg til dette vil jeg gjerne komme med noen synspunkter som har kommet en del senere.
Involver derfor andre anbefaler Lars Bruun Jelle.

Brukerstyring i framtiden

Middelfart kommune hadde opprinnelig en plan om å drive brukerstyringen med utgangspunkt i kommunens lønningssystem.
Vi er ikke helt der ennå, men det er på ønskelisten til ID Connect.

– Akkurat nå er det slik at når en ny medarbeider blir ansatt så blir brukeren opprettet i lønningssystemet.
Deretter mottar dataavdelingen et skjema, og bruker dette som utgangspunkt for å opprette brukeren.
Dette er selvsagt en administrativ oppgave som tar tid.
Så i toppen av ønskelisten vår står «kobling til lønningssystem» forklarer Lars Bruun Jelle, og fortsetter:

– Hvis jeg skal ta det ett skritt videre så ser jeg gjerne at en ny medarbeider får tildelt standardrettighetene ved opprettelse i lønningssystemet, som så kan tilpasses av medarbeiderens leder.
Og i en optimal verden ser jeg for meg at den ansatte selv går inn på en plattform for å be om tilgang til system x, y og z.
Disse tilgangene må selvsagt godkjennes av leder.
Vi er ikke der ennå, men jeg tror vi er på god vei mot dette sammen med ID Connect.

Last ned historien til Middelfart kommune her.

Bedre sikkerhet.
Færre problemer!

Rollebasert tilgangssystem er den profesjonelle løsningen til alle som ønsker et sikker og effektiv metode til bruker- og tilgangsstyring – som de selv kan administrere og vedlikeholde.
 
Med ID Connect kan du både beskytte de ansattes digitale identitet og samtidig skape en trygg kobling mellom de ansatte og de digitale tjenestene de bruker daglig.

Nyborg Kommune ta'r næste skridt med ID Connect

I fire år har Nyborg Kommune anvendt ID Connects løsning til styring af kommunens it-brugere. Seneste udvidelse af løsningen sikrer, at der nu er integration til kommunens lønsystem. Det har resulteret i fordele, der er til at få øje på.